Velkommen til kirkenorge.no sin ressursbank! Her finner du oversikt over hele kirkeåret, med tekster
og ideer. Bidra gjerne selv ved å skrive «på veggen». Takk til Luther forlag for tillatelse til å sitere fra
boken På vandring gjennom kirkeåret av Tore Kopperud (sist utgitt i 1992). Øvrige kilder er oppgitt og mye
er skrevet av kateket Trond Laksaa, som er administrator for kirkenorge.no.

Salmetips

til Bibelvers i Det nye testamentet

  • Vi anbefaler også Vårt Lands spesialsider om salmer: vl.no/salmer

Matteus

Bibelvers Salmetips

1, 20b-21

NoS 932, NoS 81
3, 7-12 NoS242, S97 75
5, 1-12 NoS 844/845, S97 nr. 80
5, 13-16 S 97 nr. 106, NoS 246, S97 nr. 147
5, 20-24 S97 nr. 51
5, 43-48 NoS 667, NoS 309
6, 6-23 NoS 416, NoS 879
6, 19-24 NoS 303/304
6, 16-18 NoS 707
6, 24-34 NoS 312, S97 nr. 51
7, 1-5 NoS 709, NoS 699
7, 21-29 NoS 408, NoS 564 
10, 17-22 NoS 77, NoS 64
10, 28-31 NoS 481, NoS 415
10, 32-29 NoS 45, NoS 80
11, 2-10 NoS 3, NoS 1
11, 11-19 NoS 414, S97 nr. 3
11, 25-30 NoS 853
12, 33-37 NoS 760, NoS 929
13, 31-33 S 97 nr. 69
16, 13-20 NoS 682
16, 21-23 NoS 408
16, 24-17 NoS 312
18, 15-20 NoS 706, NoS 377
18, 21-35 NoS 871
20, 25-28 S97 nr. 62
21, 1-9  NoS 5, NoS 12
21, 28-31 NoS 394/5
22, 15-22 NoS 711, NoS 419
25, 1-13 NoS 19, NoS 249
25, 14-30 NoS 716, NoS 718, S97 nr. 45
25, 31-46 NoS 584
28, 16-20 Nos 231
   

Markus

Bibelvers Salmetips

2, 1-2

NoS 314, NoS 336
2, 18-28 NoS 330, S97 nr. 37
4, 26-32 NoS 552/553, NoS 549
7, 31-37 NoS (v. 5-8), NoS 408
8, 1-19 NoS 307, NoS 281
10, 13-16 NoS 674
10, 17-27 NoS 419, NoS 430
11, 1-10 NoS 137
12, 28-34 NoS 552/553
12, 41-44 NoS 698
   

Lukas

Bibelvers                        Salmetips

1,46-55                        NoS 879

2,1-14                                    NoS 54/55, NoS 60, NoS 64, S97 nr.10

2,25-38                       NoS 63
4,16-22a                        NoS 943, S97 nr.15

4,31-37                        NoS 728

5,1-11                                    NoS 686, NoS 367

7,11-17                       NoS 101, S97 - nr. 144
7,36-50                        S97 84, S97 238

9,57-62                        NoS 78,1-2

10,25-37                        NoS 698

10,38-42                        NoS 877

11,3                                    NoS 281

12,13-21                        NoS 714, S97 nr. 47

12,35-40                        NoS 5

12,42-48                        NoS 718, NoS 294, NoS 385

13,6-9                                    NoS 850, NoS 871, NoS 698

13,23-30                        NoS 624,S97 51

15,11.32                        NoS 440

17,7-10                        NoS 718

17,11-19                        NoS 371/372, NoS 297/8

17,20-30                     NoS 396
18,9-14                        NoS 552/553, NoS 449

19,1-10                        S97 97

19,41-48                        NoS 269, NoS 591

21,25-33                     NoS 14
22,24-27                        NoS 741, NoS 905

 

Johannes

Bibelvers                        Salmetips

1,1-11                                    NoS 47, NoS 69

1,1-14                         NoS 38
1,1-5.9-14                        NoS 49, NoS 884

1,16-18                        NoS 42/43, NoS 44

1,19-27                       S97 - nr.10
1,29-34                        NoS 831

3,26-30                        S97 nr.2

4,5-27                                    NoS 118, NoS 891

4,27-42                        NoS 525

5,1-15                                    NoS 467, S97 nr.85

5,24-29                        NoS 196

6,31-35                        NoS 733

6,44-47                        NoS 542

6,66-69                        NoS 395, NoS 417, NoS 423

8,2-11                                    NoS 385

8,12                                    NoS 90

8,31-36                        NoS 704, NoS 333

9,1-7.35b-38                        NoS 311, NoS 312

10,40-42                        NoS 98

11,17-27.37-44            NoS 196

11,45-53                        NoS 124

12,24-33                        S97 24

13,1-15                        NoS 146

14,1-11                        NoS 711

14,15-21                        NoS 214

14,27                                    NoS 733, NoS 80

15,10-17                        NoS 669

17,1-8                                    NoS 423

17,9-17                        NoS 450

19,31-42                        NoS 158

20,1-10                        NoS 184

20,11-18                        NoS 192

21,1-14                        S97 25

21,15-19                        S97 21

 

Apostlenes gjerninger

Bibelvers                        Salmetips

1,1-11                                    NoS 199

2,42-47                        NoS 591

6,8-15                                    S97 nr.4, NoS 41

7,52-60                        NoS 66
14,8-18                        S97 37

19,1-6                                    NoS 493, S97 136

20,17-24                        NoS 714,S97 nr.125Romerbrevet

Bibelvers                        Salmetips

1,8-10                                    NoS 707

2,1-4                                    NoS 699

3,21-26                        NoS 272, NoS 399

4,1-18                                    NoS 543, S97 nr.54

6,9-11                                    NoS 919, NoS 194

8,18-23                       S97 nr.68
8,24-28                        NoS 387

8,31-39                       NoS 301/2, S97 nr.87
9,1-5 og 10,1-4            NoS 505, NoS 931

11,25-32                        NoS 523, NoS 931

13,7-8                                    NoS 715
13,8-10                       NoS 694

13,11-14                     S97 - nr.1
14,1-8                                    NoS 704, S97 nr.114

14,7-13                        NoS 390
15,4-7                         NoS 3

 

1 Korinterbrev

Bibelvers                        Salmetips

1,4-9                                    NoS 307, NoS 321

1,26-31                        NoS 453

3,4-11                                    NoS 750

3,10-17                        NoS 695, S97 nr.40 (v.1-5)

4,1-5                                    NoS 12, NoS 13

11,23-29                        NoS 139

12,7-13                        S97 69

12,27-31                        NoS 886

15,12-21                     NoS 331
15,24-28                        NoS 8552 Korinterbrev

Bibelvers                        Salmetips

3,4-6                                    NoS 529, S97 59

4,14-18                        NoS 887

5,1-10                                    NoS 172

5,14-21                        NoS 193

9,8-12                                    NoS 297/8, S97 45

12,7-10                        S97 209

 

Galaterbrevet

Bibelvers                        Salmetips

1,6-9                                    NoS 537

2,19-20                        NoS 92, S97 203

4,4-7                           NoS 71
5,1-6                                    NoS 9 (v.1-4), NoS 321

5,16-24                        NoS 108, NoS 155

5,25-6,5                        NoS 877

6,7-10                                    NoS 399, NoS 887Efeserbrevet

Bibelvers                        Salmetips

1,3-6                                    NoS 119, NoS 907

1,7-12                                    NoS 92

1,17-23                        S97 207

2,11-14                        NoS 537, NoS 744

2,17-22                        NoS 923

4,1-6                                    NoS 537

4,17-21                       NoS 479
4,30-32                        NoS 269, S97 - nr. 114

5,15-20                        NoS 232, NoS 298
5,25-32                       NoS 669

6,25-6,5                        NoS 303/4

 

Filipperbrevet


Bibelvers                        Salmetips

1,6-11                                    NoS 718

1,20-26                        NoS 715, NoS 307, NoS 320

3,3b-11                        NoS 415, NoS 312

4,4-7                           NoS 885
4,10-13                        NoS 665, NoS 887Kolosserbrevet

Bibelvers                        Salmetips

2,8-10                                    NoS 871

 

1 Tessalonikerbrev

Bibelvers                        Salmetips

5,1-5                           NoS 922
5,15-24                        NoS 376, NoS 2232 Tessalonikerbrev

Bibelvers                        Salmetips

3,6-12                                    NoS 319, NoS 298

 

1 Timoteusbrev

Bibelvers                        Salmetips

1,12-17                        NoS 682, NoS 543

2,4-6                                    NoS 394

2,1-6a                                    NoS 703, NoS 698

3,14-16                        NoS 93/94, NoS917

6,6-12                                    NoS 715, NoS 7602 Timoteusbrev

Bibelvers                        Salmetips

1,9-12a                        NoS 191, S97 24

 

Titusbrevet

Bibelvers                        Salmetips

3,4-7                                    NoS 695/6


Filemonbrevet

Bibelvers                        Salmetips


Hebreerbrevet

Bibelvers                        Salmetips

1,1-5a                                    NoS 65, NoS 38, NoS 50

2,14-18                        NoS 885

4,12-13                        NoS 524

9,11-15                        NoS 105

10,35-39                        NoS 931, NoS 13

11,1-4.7-10                        NoS 314

12,1-3                                    NoS 80

13,5b-8                        NoS 268

13,20-21                        NoS 883/4, NoS 319


Jakobs brev

Bibelvers                        Salmetips

1,12-15                        NoS 476, NoS 931

3,8-12                                    NoS 700, NoS 363

4,11-12                        NoS 709

4,13-17                        NoS 728, NoS 714

5,13-20                        NoS 268

 

Peters 1 brev

Bibelvers                        Salmetips

1,10-13                        NoS 308, S97 nr.1

1,15-21                        NoS 430

5,5b-11                        NoS 390Peters 2 brev

Bibelvers                        Salmetips

1,16-18                        NoS 479, S97 205

1,19-21                        NoS 20, NoS 12

3,13-15a.17-18            NoS 905

 

Johannes 1 brev


Bibelvers                        Salmetips

1,1-3                                    NoS 505

1,5-7                                    S97 106

1,8-2,2                                    NoS 342 (v.1-3), NoS 886

3,4-10                                    NoS 733

4,1-6                                    NoS 544, NoS 554

4,7-10                                    NoS 706

4,10-16                        NoS 417Johannes 2 brev

 

Bibelvers                        Salmetips

Johannes 3 brev

Bibelvers                        Salmetips


Judas brev

Bibelvers                        Salmetips

 

Johannes Åpenbaring

Bibelvers                        Salmetips

5,1-5 (6-10)                        NoS 5          

7,9-17                                    NoS 247, NoS 249

20,11-13                        NoS 261, NoS 104

21,1-7                         NoS 849
22,12-17                        NoS 260,S97 - nr. 37

22,16b-17                        NoS 89

 

Velg søndag i listenLes mer om kirkeåret og få nyttige tips.

 

Annonse
Siste andakter fra vl.no
Ingen nyheter å vise.
Siste kristenlivsnyheter fra vl.no
Ingen nyheter å vise.